Enter your keyword

Edycja 2017

PMI PC Wrocław | 18-19 maja 2017 Silver Tower Center

O wydarzeniu

IV Konferencja Zarządzania Projektami to największe wydarzenie na Dolnym Śląsku dla osób związanych z project managementem. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Wrocław projektuje”. W tym roku będziemy chcieli z bliska pokazać nasze regionalne projekty oraz dać możliwość do wymiany doświadczeń między osobami pracującymi w projektach z zupełnie różnych branżach.
Konferencja to dwa dni pełne wiedzy i inspiracji. Pierwszy dzień w całości zostanie przeznaczony na specjalistyczne warsztaty, które są świetną okazją dla wszystkich , którzy chcą się doszkolić, poznać nowe zagadnienia i nabyć praktyczne umiejętności. Drugi dzień to dwie ścieżki prelekcji i projektów, gdzie swój punkt widzenia przedstawią uznani w Polsce i w świecie praktycy zarządzania projektami, Agile, mentorzy i doradcy strategiczni oraz realizatorzy projektów. Dodatkowe atrakcje zapewnią liczne eventy, moderowane sesje networkingowe  oraz uroczysta gala wraz z muzyką do białego rana.

Konferencja to nie tylko platforma wymiany najlepszych praktyk, promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami, networkingu czy możliwość zdobycia 14 PDUs, ale przede wszystkim doskonała okazja do rozwoju osobistego.

Wrocław Projektuje

Jest to nowa inicjatywa PMI Wrocław, której celem jest przedstawienie i dokładne omówienie projektów prowadzonych w naszym regionie. Prelekcja, w której połączymy eksperta i jego wiedzę merytoryczną z zespołem, który opowie o prawdziwych problemach. Koncepcja ta powinna spełnić wymagania wszystkich uczestników. Nowa forma wystąpienia ma za zadanie pokazać wnioski wyniesione z prowadzonego projektu oraz najlepsze praktyki, które się w nich sprawdziły. Duże zróżnicowanie branżowe pokazywanych projektów pozwoli na ich porównanie, ale przede wszystkim da możliwość uczestnikom na przeniesienie najlepszych praktyk do projektów, które prowadzą na co dzień.

Przygotuj się na

Odrobina statystyk

4

Edycja

12

Prelegentów / Ekspertów

5

Warsztatów

450

Miejsc na konferencję

4680

Zjedzonych ciastek

1020

Wypitych kaw

1780

Subskrybentów

200

Miejsc na wieczorną Galę

Warsztaty 18 maja 2017

z podziałem na ścieżki

Warsztaty 18 maja 2017

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
W1 Jakub Drzazga [PL]
W1 Jakub Drzazga [PL]
Registration
08:00 - 09:00

Jakub Drzazga [PL]
09:00 - 12:30
Narzędzia do zwinnego zarządzania produktem<br/>Część 1

[PL]
Narzędzia do zwinnego zarządzania produktem
W wielu firmach pracują świetnie wykwalifikowane zespoły które stosują skuteczne praktyki inżynierskie. Projekt zarządzany jest bez zarzutu i kończy się sukcesem. Niestety po czasie okazuje się, że wytworzony produkt sukcesem już nie jest. Ostateczni użytkownicy nie widzą w nim większej wartości co prowadzi bezpośrednio do tego, że inwestorzy ponoszę straty finansowe. Przyczyną tego typu problemów jest często brak odpowiedniego zarządzania produktem.

Podczas warsztatów dowiesz się:
- Jak ustalić problemy końcowych użytkowników, cele projektowe oraz wizję produktu.
- Jak zaplanować pierwsze wydanie produktu dające wartość biznesową i weryfikację rynku.
- Jak szybko weryfikować w praktyce różne hipotezy biznesowe.
- Jak potwierdzać przydatność produktu już na etapie prac projektowych.
- Jak mierzyć realne postępy prac.


[ENG]
Tools for agile product management
In many companies work teams with great qualifications who employ effective engineering practises. The project is managed without fault and ends with a success. Unfortunately, in the course of time it turns out that the final product is not a success any more. End users don’t see in it a bigger value, which leads directly to investors’ financial loses. The reason for this kind of problems is often a lack of proper product management.

During the workshop you will find out:
- How to determine the problems of end users, project goals and the vision of the product
- How to plan a product release ensuring its business value and market review
- How to quickly verify different business hypotheses in practice
- How to confirm the usefulness of the product in the phase of design works already
- How to measure real progress of the work

Lunch
12:30 - 13:30

Jakub Drzazga [PL]
13:30 - 17:00
Narzędzia do zwinnego zarządzania produktem<br/>Część 2

[PL]
Narzędzia do zwinnego zarządzania produktem
W wielu firmach pracują świetnie wykwalifikowane zespoły które stosują skuteczne praktyki inżynierskie. Projekt zarządzany jest bez zarzutu i kończy się sukcesem. Niestety po czasie okazuje się, że wytworzony produkt sukcesem już nie jest. Ostateczni użytkownicy nie widzą w nim większej wartości co prowadzi bezpośrednio do tego, że inwestorzy ponoszę straty finansowe. Przyczyną tego typu problemów jest często brak odpowiedniego zarządzania produktem.

Podczas warsztatów dowiesz się:
- Jak ustalić problemy końcowych użytkowników, cele projektowe oraz wizję produktu.
- Jak zaplanować pierwsze wydanie produktu dające wartość biznesową i weryfikację rynku.
- Jak szybko weryfikować w praktyce różne hipotezy biznesowe.
- Jak potwierdzać przydatność produktu już na etapie prac projektowych.
- Jak mierzyć realne postępy prac.


[ENG]
Tools for agile product management
In many companies work teams with great qualifications who employ effective engineering practises. The project is managed without fault and ends with a success. Unfortunately, in the course of time it turns out that the final product is not a success any more. End users don’t see in it a bigger value, which leads directly to investors’ financial loses. The reason for this kind of problems is often a lack of proper product management.

During the workshop you will find out:
- How to determine the problems of end users, project goals and the vision of the product
- How to plan a product release ensuring its business value and market review
- How to quickly verify different business hypotheses in practice
- How to confirm the usefulness of the product in the phase of design works already
- How to measure real progress of the work

W2 Bruno Kahne [ENG]
W2 Bruno Kahne [ENG]
Registration
08:00 - 09:00

Bruno Kahne [ENG]
09:00 - 12:30
Conflict Resolution in Project Management<br/>Part 1

Conflict Resolution in Project Management
Conflict in project management is inevitable. The risk of conflict in project management increases with the number of individuals involved and the complexity of the project. Causes of conflict are numerous, often related to differences in values, behaviours, needs, expectations, perceptions, cultures and personalities, and to lack of information, resources, recognition and management. Proper understanding of the psychology of conflict and of the skills required to deal with it can help project managers to effectively resolve conflicts and turn these stumbling blocks into opportunities for more creativity, performance and pleasure. [PL] Rozwiązywanie konfliktów w zarządzaniu projektami
Konflikty w zarządzaniu projektami są nieuchronne, a ryzyko ich pojawienia się rośnie wraz z ilością osób zaangażowanych w projekcie, a także stopniem złożoności projektu. Powodów konfliktów jest wiele, lecz często są związane z różnicami w wyznawanych wartościach, zachowaniach, potrzebach, oczekiwaniach, percepcji, kulturze, osobowości. Konflikty mogą wynikać także z braku informacji, zasobów, uznania oraz dobrego zarządzania. Kierownicy Projektów którzy chcą efektywnie rozwiązywać konflikty i odwracać je w szanse w projekcie powinni zrozumieć psychologię konfliktu, a także jakie umiejętności w tym pomagają.

Lunch
12:30 - 13:30

Bruno Kahne [ENG]
13:30 - 17:00
Conflict Resolution in Project Management<br/>Part 2

Conflict Resolution in Project Management
Conflict in project management is inevitable. The risk of conflict in project management increases with the number of individuals involved and the complexity of the project. Causes of conflict are numerous, often related to differences in values, behaviours, needs, expectations, perceptions, cultures and personalities, and to lack of information, resources, recognition and management. Proper understanding of the psychology of conflict and of the skills required to deal with it can help project managers to effectively resolve conflicts and turn these stumbling blocks into opportunities for more creativity, performance and pleasure. [PL] Rozwiązywanie konfliktów w zarządzaniu projektami
Konflikty w zarządzaniu projektami są nieuchronne, a ryzyko ich pojawienia się rośnie wraz z ilością osób zaangażowanych w projekcie, a także stopniem złożoności projektu. Powodów konfliktów jest wiele, lecz często są związane z różnicami w wyznawanych wartościach, zachowaniach, potrzebach, oczekiwaniach, percepcji, kulturze, osobowości. Konflikty mogą wynikać także z braku informacji, zasobów, uznania oraz dobrego zarządzania. Kierownicy Projektów którzy chcą efektywnie rozwiązywać konflikty i odwracać je w szanse w projekcie powinni zrozumieć psychologię konfliktu, a także jakie umiejętności w tym pomagają.

W3 Paweł Bochnowski [PL]
W3 Paweł Bochnowski [PL]
Registration
08:00 - 09:00

Paweł Bochnowski [PL]
09:00 - 12:30
Narzędziownia PM’a : rozpal zaangażowanie <br/>Część 1

Narzędziownia PM’a : rozpal zaangażowanie
Gdy prowadzę warsztaty w różnych zakątkach Polski, dla różnych branż i PM’ów z różnym doświadczeniem jedno pytanie wciąż powraca jak bumerang. „Jak sprawić by ludziom się chciało?”.
Jako PMowie musimy zabiegać o zaangażowanie nie tylko pracowników naszych zespołów projektowych, ale również sponsora, interesariuszy, kontrahentów, klientów, członków zespołów w których dokonujemy zmian… wywieramy wpływ na pokaźną listę interesariuszy w naszych projektach. Jak dobrać efektywne techniki dla każdej z grup? Jakie narzędzia motywujące dobrać dla każdej osoby by odnieść sukces?
Firmy w Stanach Zjednoczonych wydają nawet 720 milionów dolarów rocznie na „zaangażowanie pracowników”[1]. Pomimo tak dużych inwestycji badania pokazują, że poziom zaangażowania pracowników w stanach to 63%[2] (niektóre restrykcyjne badania, mówią nawet o 32%[3]), podczas gdy światowy wskaźnik to 62% (odpowiednio 13%). Polska na tym tle wypadaj znacznie poniżej średniej (poniżej 50%) i co bardziej niepokojące rok do roku poziom zaangażowania pracowników nie rośnie. Jak więc my jako PM’owie możemy bez wielkich inwestycji zmienić ten trend w swoich zespołach i firmach?
W ramach warsztatów nie tylko znajdziemy odpowiedzi na powyższe pytania, ale również wypracujemy gotowe rozwiązania do wdrożenia w Waszych zespołach. Skupimy się na źródłach motywacji ludzi, by oprzeć na nich techniki i narzędzia budowania zaangażowania. By w końcu przenieść je na 5 obszarów w których wzbudzenie zaangażowania jest kluczowe do sukcesu projektu: 1. Zaangażowanie moje, jako PM’a
2. Zaangażowanie mojego zespołu
3. Zaangażowanie interesariuszy
4. Zaangażowanie w zmiany
5. Zaangażowanie klienta
Dołącz do nas i rozpal zaangażowanie w swoich projektach!

[1] https://www.eremedia.com/tlnt/weekly-wrap-720-million-spent-on-engagement-and-this-is-all-we-get/
[2] http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf
[3] http://www.gallup.com/businessjournal/188033/worldwide-employee-engagement-crisis.aspx

Lunch
12:30 - 13:30

Paweł Bochnowski [PL]
13:30 - 17:00
Narzędziownia PM’a : rozpal zaangażowanie <br/>Część 2

Narzędziownia PM’a : rozpal zaangażowanie
Gdy prowadzę warsztaty w różnych zakątkach Polski, dla różnych branż i PM’ów z różnym doświadczeniem jedno pytanie wciąż powraca jak bumerang. „Jak sprawić by ludziom się chciało?”.
Jako PMowie musimy zabiegać o zaangażowanie nie tylko pracowników naszych zespołów projektowych, ale również sponsora, interesariuszy, kontrahentów, klientów, członków zespołów w których dokonujemy zmian… wywieramy wpływ na pokaźną listę interesariuszy w naszych projektach. Jak dobrać efektywne techniki dla każdej z grup? Jakie narzędzia motywujące dobrać dla każdej osoby by odnieść sukces?
Firmy w Stanach Zjednoczonych wydają nawet 720 milionów dolarów rocznie na „zaangażowanie pracowników”[1]. Pomimo tak dużych inwestycji badania pokazują, że poziom zaangażowania pracowników w stanach to 63%[2] (niektóre restrykcyjne badania, mówią nawet o 32%[3]), podczas gdy światowy wskaźnik to 62% (odpowiednio 13%). Polska na tym tle wypadaj znacznie poniżej średniej (poniżej 50%) i co bardziej niepokojące rok do roku poziom zaangażowania pracowników nie rośnie. Jak więc my jako PM’owie możemy bez wielkich inwestycji zmienić ten trend w swoich zespołach i firmach?
W ramach warsztatów nie tylko znajdziemy odpowiedzi na powyższe pytania, ale również wypracujemy gotowe rozwiązania do wdrożenia w Waszych zespołach. Skupimy się na źródłach motywacji ludzi, by oprzeć na nich techniki i narzędzia budowania zaangażowania. By w końcu przenieść je na 5 obszarów w których wzbudzenie zaangażowania jest kluczowe do sukcesu projektu: 1. Zaangażowanie moje, jako PM’a
2. Zaangażowanie mojego zespołu
3. Zaangażowanie interesariuszy
4. Zaangażowanie w zmiany
5. Zaangażowanie klienta
Dołącz do nas i rozpal zaangażowanie w swoich projektach!

[1] https://www.eremedia.com/tlnt/weekly-wrap-720-million-spent-on-engagement-and-this-is-all-we-get/
[2] http://www.aon.com/attachments/human-capital-consulting/2015-Trends-in-Global-Employee-Engagement-Report.pdf
[3] http://www.gallup.com/businessjournal/188033/worldwide-employee-engagement-crisis.aspx

W4 Wojciech Walczak [PL]
W4 Wojciech Walczak [PL]
Registration
08:00 - 09:00

Wojciech Walczak [PL]
09:00 - 12:30
Nakierowywanie organizacji na klienta. Usprawnianie organizacji poprzez myślenie systemowe.<br/>Część 1

Nakierowywanie organizacji na klienta. Usprawnianie organizacji poprzez myślenie systemowe.
Firmy najczęściej doskonale wiedzą, że aby odnosić sukcesy muszą one koncentrować się na klientach i ich potrzebach. Czy z powodzeniem realizują tę intencję? Wiedza o klientach, świadomość jego potrzeb i problemów często z trudem przenika kolejne granice struktur organizacyjnych w organizacji, sprawiając, że poszczególne jej działy zachowują się jakby służyły różnym celom biznesowym. W organizacjach takich nawet jeśli będą podejmować racjonalne decyzje, rezultaty całej firmy będą pozostawiały sporo miejsca na poprawę.
Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać metody myślenia systemowego, by przeprowadzać inicjatywy usprawniania organizacji w zbieżności z interesem całej firmy oraz mając na uwadze klienta. Paradygmat myślenia systemowego (Systems Thinking) oraz metody, które zostały wypracowane w ramach tej dyscypliny, pozwalają na zbudowanie i wzmocnienie synergii między składowymi danej organizacji, jak również pozwalają wzmocnić i wydobyć dodatkowy potencjał z innych metod, np. Lean czy Agile.

Lunch
12:30 - 13:30

Wojciech Walczak [PL]
13:30 - 17:00
Nakierowywanie organizacji na klienta. Usprawnianie organizacji poprzez myślenie systemowe.<br/>Część 2

Nakierowywanie organizacji na klienta. Usprawnianie organizacji poprzez myślenie systemowe.
Firmy najczęściej doskonale wiedzą, że aby odnosić sukcesy muszą one koncentrować się na klientach i ich potrzebach. Czy z powodzeniem realizują tę intencję? Wiedza o klientach, świadomość jego potrzeb i problemów często z trudem przenika kolejne granice struktur organizacyjnych w organizacji, sprawiając, że poszczególne jej działy zachowują się jakby służyły różnym celom biznesowym. W organizacjach takich nawet jeśli będą podejmować racjonalne decyzje, rezultaty całej firmy będą pozostawiały sporo miejsca na poprawę.
Podczas warsztatu uczestnicy nauczą się jak wykorzystywać metody myślenia systemowego, by przeprowadzać inicjatywy usprawniania organizacji w zbieżności z interesem całej firmy oraz mając na uwadze klienta. Paradygmat myślenia systemowego (Systems Thinking) oraz metody, które zostały wypracowane w ramach tej dyscypliny, pozwalają na zbudowanie i wzmocnienie synergii między składowymi danej organizacji, jak również pozwalają wzmocnić i wydobyć dodatkowy potencjał z innych metod, np. Lean czy Agile.

W5 Wojciech M. Piegza [ENG]
W5 Wojciech M. Piegza [ENG]
Registration
08:00 - 09:00

Wojciech M. Piegza [ENG]
09:00 - 12:30
Public Speaking - successfully and with pleasure!<br/>Part 1

Public Speaking - successfully and with pleasure!
Public Speaking Workshops are designed for people who deal with it on a daily basis or just occasionally. For those who are afraid of it, as well as those for whom it is nothing unusual, but they are aware that there is always the possibility of elevating their competencies. The entire session shall be divided into three main parts: theoretical, where classic and original methods will be discussed as how to approach the topic most effectively. The two remaining practical parts will be devoted to participants learning and practising techniques focusing on handling stress, voice work, drawing attention and much much more. Upon completion of the training, your fear of public speaking will disappear forever!

[PL] Wystąpienia publiczne - skutecznie i z przyjemnością!
Warsztaty z wystąpień publicznych przeznaczone są dla osób, które spotykają się z tym na co dzień lub sporadycznie. Zarówno dla tych którzy panicznie się tego boją jak i tych dla których jest to chleb powszedni, ale świadomi są iż zawsze istnieje możliwość podniesienia swych kompetencji. Całość podzielona zostanie na 3 główne części: teoretyczną, gdzie omówione zostaną klasyczne oraz autorskie porady jak najefektywniej podejść do tematu oraz dwie części praktyczne, podczas których uczestnicy poznają metody radzenia sobie ze stresem, pracy głosem, przykuwania uwagi słuchaczy i wiele innych. Po zakończeniu szkolenia lęk przed wystąpieniem publicznym zniknie bezpowrotnie!

Lunch
12:30 - 13:30

Wojciech M. Piegza [ENG]
13:30 - 17:00
Public Speaking - successfully and with pleasure!<br/>Part 2

Public Speaking - successfully and with pleasure!
Public Speaking Workshops are designed for people who deal with it on a daily basis or just occasionally. For those who are afraid of it, as well as those for whom it is nothing unusual, but they are aware that there is always the possibility of elevating their competencies. The entire session shall be divided into three main parts: theoretical, where classic and original methods will be discussed as how to approach the topic most effectively. The two remaining practical parts will be devoted to participants learning and practising techniques focusing on handling stress, voice work, drawing attention and much much more. Upon completion of the training, your fear of public speaking will disappear forever!

[PL] Wystąpienia publiczne - skutecznie i z przyjemnością!
Warsztaty z wystąpień publicznych przeznaczone są dla osób, które spotykają się z tym na co dzień lub sporadycznie. Zarówno dla tych którzy panicznie się tego boją jak i tych dla których jest to chleb powszedni, ale świadomi są iż zawsze istnieje możliwość podniesienia swych kompetencji. Całość podzielona zostanie na 3 główne części: teoretyczną, gdzie omówione zostaną klasyczne oraz autorskie porady jak najefektywniej podejść do tematu oraz dwie części praktyczne, podczas których uczestnicy poznają metody radzenia sobie ze stresem, pracy głosem, przykuwania uwagi słuchaczy i wiele innych. Po zakończeniu szkolenia lęk przed wystąpieniem publicznym zniknie bezpowrotnie!

Program konferencji 19 maja 2017

z podziałem na ścieżki

PRELEKCJE 19 maja 2017

08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
00:00
AGENDA
AGENDA
Registration
08:00 - 08:45

Grand Opening

KEYNOTE SPEAKER - Gunter Verheyen
09:00 - 10:00
“re.vers.ify (re.imagining your organisation)” [ENG]

“re.vers.ify (re.imagining your organisation)”
When working with people and organisations, I continually revert to the simplest and most core basics of Scrum, regardless how Scrum has, or has not, been adopted, or the scale of operations. I highlight their purpose and how they serve business agility. I find that it draws on people’s imagination immensely but it also excites people greatly. Over and over I observe how imagination can set an organisation apart. Imagination often distinguishes innovative from lagging organisations. I believe that any organisation can be re.imagined, re.vers.ified, to exploit its intrinsic potential to innovate. Scrum, with is many adaptations possible, provides a safety net. Scrum creates room for action and discovery. I help organisations re.imagine their Scrum to converge their product delivery into a Scrum Studio. Over time divisions dissipate into a structure of product hubs interconnected through purpose and distributed leadership. Creativity and innovation emerge. People, teams and the organisation prosper. I consolidated over a decade of experience, ideas, beliefs and observations of Scrum in re.vers.ify. Re.vers.ify is an act of simplicity, rhythm and focus. I introduce how the deliberate emergence of a Scrum Studio is the current way forward to re.vers.ify.

[PL]
Pracując z ludźmi i z organizacjami powracam ciągle do najprostszych i najbardziej podstawowych założeń Scrum. Niezależnie od tego jak Scrum został zaadaptowany lub nie oraz niezależnie od skali jego działania. Podkreślam cel tych założeń oraz to jak przysługują się one w budowaniu elastyczności biznesowej. Zauważyłem, że to niezmiernie pobudza ludzką wyobraźnię i niesamowicie ekscytuje ludzi. Raz po raz obserwuję również to jak wyobraźnia może też wpłynąć na dezintegrację w organizacji. Głęboko wierzę w to, że każda organizacja może dokonać swojego przeobrażenia (re.imagined) i przerymowania (re.vers.ified), aby wykorzystać swój nieodłączny potencjał do innowacji. Scrum, stosowany w najróżniejszych konfiguracjach, tworzy pewną swiostą sieć bezpieczeństwa. To właśnie Scrum tworzy przestrzeń do działania i nowych odkryć. Pomagam organizacjom dokonać wyobrażenia sobie siebie na nowo (re.imagine), tak aby ich produkty były zbieżne z założeniami Scrum Studio. Z biegiem czasu podziały znikają w strukturze węzłów produktów połączonych poprzez cel i rozdzielone przywództwo. Pojawia się kreatywność i innowacyjność. Ludzie, zespoły i organizacje zaczynają rozkwitać. Przed ponad dekadę umacniałem i konsolidowałem swoje doświadczenie, idee, sądy i obserwacje związane z tymi przeobrażeniami. Są one wyrazem prostoty, miarowości i skupienia. Przedstawiam jak przemyślane i wyłanianie się StudiaScrum jest obecnie drogą naprzód w przeobrażaniu się.

Coffee Break
10:00 - 10:30

Wrocław Projektuje [ENG]
10:30 - 11:15
Astaldi S.A. + Grzegorz Szałajko

[ENG]

Astaldi: Italian-made quality in Infrastructure

The ASTALDI GROUP is one of Italy’s leading contractors, and one of the top 25 in Europe in the construction segment. Active for almost 100 years internationally, it addresses the market by developing complex, integrated projects in the field of designing, developing, and operating public infrastructure and large-scale civil engineering works, mainly in the segments of Transport Infrastructure, Energy Production Plants, Civil and Industrial Construction, Facility Management, Plant Engineering, and Management of Complex Systems. Today, Astaldi is currently executing contracts in 21 countries. The first Astaldi projects in Poland can be traced back to 2009 and result in a contract for design and construction of Line 2 of the underground in Warsaw. Since that time, Astaldi successfully has participated in the most important projects of transport infrastructure in the country (modernization of the railway line Warsaw - Łódź with Łódź Fabryczna station; National Road no. 8 from Piotrków Trybunalski to Rawa Mazowiecka - 62 km of road with 14 road junctions and 59 engineered facilities; Airport Terminal in Krakow Balice and railway connection of this airport to the center of Cracow; Thermal Waste Processing Plant in Bydgoszcz, some road sections of S8, S5 and S7 express roads).


Marco Barbanti – Practitioner, manager, lecturer

Project management expert in terms of modern underground construction and road building in difficult geotechnical conditions. He has long-standing experience with reference to management of large teams and groups of subcontractors on major projects both in Poland and in Italy. Nowadays, on behalf of Astaldi, he manages design and construction of S5 expressway, section Marcinowo - Wrocław Północ. Within the scope of contract worth 120 million Euro, commissioned by General Directorate for National Roads and Motorways [GDDKiA], there will be built 20 kilometers of expressway along with 27 civil structures including two bridges of total length of 1100 m executed by applying incremental launching method. Previously, acting as a country manager for tunnel construction during construction of Central Section of Metro Line 2 in Warsaw, he was responsible for supervision on construction of over 10 kilometers of tunnel in section Rondo Daszyńskiego – Dworzec Wileński with application of 4 TBM EPB machines. He also used to perform similar duties in Rome, acting as deputy manager for tunnel construction, where he worked on “C” Metro Line. He was also responsible for construction of four-level underground parking space in extremely difficult geotechnical conditions in Pisa. He also worked in mountain area of Trento in terms of double tube tunnel of 2700 meters along Valsugana highway.

He graduated in Mining and Environmental Engineering at University of Bologna and Postgraduate Studies at Turin University of Technology (specialization – tunnel excavation with TBM shields), he passed a state exam for engineers and obtained license. He was registered into Civil Engineers’ Chamber in Forli-Cesena province. He is an author and co-author of many professional publications.

[PL]

ASTALDI – LIDER WŁOSKICH FIRM BUDOWLANYCH

Astaldi S.p.A. jest liderem wśród przedsiębiorstw budowlanych we Włoszech i jedną z najważniejszych firm w sektorze budowlanym na świecie. Działa w obszarze infrastruktury transportowej, budownictwa wodnego i energetycznego, a także budownictwa przemysłowego i ogólnego, jako generalny wykonawca oraz koncesjonariusz. Astaldi S.p.A. swoją renomę buduje od blisko 100 lat. Zrealizowała budowy w 40 krajach świata, stając się wyspecjalizowanym wykonawcą bardzo dużych projektów. Astaldi realizuje obecnie kontrakty w 21 krajach. Pierwsze realizacje Astaldi w Polsce przypadają na rok 2009 i wiążą się z zamówieniem na projekt i budowę II linii warszawskiego metra. Od tamtego czasu Astaldi z sukcesem uczestnicy w najważniejszych projektach infrastruktury transportowej w kraju (modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź ze stacją Łódź Fabryczna, droga krajowa nr 8 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do Rawy Mazowieckiej - 62 km drogi z 14 węzłami drogowymi i 59 obiektami inżynierskimi, Terminal Portu Lotniczego w Krakowie Balicach i połączenie kolejowe tego lotniska z centrum Krakowa, Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów w Bydgoszczy, kilka odcinków dróg ekspresowych S8, S5 i S7).Marco Barbanti - Praktyk, menedżer, wykładowca akademicki.
Ekspert zarządzania projektami w zakresie nowoczesnego budownictwa podziemnego i drogowego w trudnych warunkach geologicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami i grupami podwykonawców przy największych inwestycjach w Polsce i we Włoszech. Obecnie z ramienia Astaldi zarządza projektowaniem i budową drogi ekspresowej S5 na odcinku od Marcinowa do Wrocławia – Północ. W ramach wartego 120 milionów euro kontraktu na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powstanie 20 kilometrów drogi ekspresowej z 27 obiektami inżynierskimi. Dwa z nich to mosty o łącznej długości 1100 m wykonane w metodzie nasuwania podłużnego.
Wcześniej, przy budowie Centralnego Odcinka II Linii Metra w Warszawie, jako country manager ds. konstrukcji tuneli był odpowiedzialny za nadzór nad budową z użyciem czterech maszyn typu TBM EPB ponad 10 kilometrów tuneli pomiędzy Rondem Daszyńskiego a Dworcem Wileńskim. Podobne obowiązki pełnił również w Rzymie, gdzie jako zastępca kierownika ds. budowy tuneli pracował przy Linii Metra „C”. Odpowiadał też za budowę czterokondygnacyjnego parkingu podziemnego w bardzo trudnych warunkach geologicznych w Pizie, zaś w górskim regionie Trento pracował przy budowie dwukomorowego tunelu o długości 2700 metrów w ciągu autostrady Valsugana.
Ukończył studia na wydziale górnictwa i inżynierii środowiska na Uniwersytecie w Bolonii oraz studia podyplomowe na Politechnice Turyńskiej (specjalizacja – drążenie tuneli za pomocą tarczy TBM), zdał państwowy egzamin inżynierski i uzyskał uprawnienia oraz wpis do Izby Inżynierów Budownictwa prowincji Forli-Cesena. Jest autorem i współautorem licznych publikacji branżowych.

Coffee Break

Wrocław Projektuje [ENG]
11:30 - 12:15
Govecs Group + Małgorzata Kusyk

GOVECS is a company that believes the electric powered scooters are the future. Concentrating on various scooter models, GOVECS aims to revolutionise sharing and delivery services. Reduction in emissions in every takeaway in Europe, and electric rental scooter available at every corner. The new Schwalbe is a step towards redefining personal mobility where retro design meets electric technology by BOSCH. With thousands of scooters on the road, GOVECS is on a fast track to changing urban transportation.

SPEAKER: Tomasz Pawlak – PMO Director Tomasz Pawlak is reputed as a high-performing Project Management Office Director with broad-based global experience leading projects in various industries (i.e. hospitality, electric vehicles, plastic additives) for leading global organizations. Tomasz holds numerous project management certifications (PMP®, Scrum Product Owner, Scrum Master) and has executed numerous projects and programs across various cultures. Tomasz cares about the people and culture who make great things happen.

http://www.govecsgroup.com/
Zobacz film o Govecs Group!


Coffee Break

Wrocław Projektuje [ENG]
12:30 - 13:15
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 + Paweł Bochnowski
Lunch + networking
13:15 - 14:15

Grzegorz Szałajko
14:15 - 15:15
„What’s wrong with empathy in projects?” [ENG]

[ENG]What’s wrong with empathy in projects?

All of a sudden empathy became a popular topic (again). Agile PM, Business Analysis, Design Thinking - all these disciplines circulate around „feeling the pain” and „sharing the gain” of the customer. But is it always good? What can we loose by being too emphatic? Or… why it’s sometimes better to become a bit of a "sociopath”? This presentation will take you on the journey through different dimensions of empathy. You’ll see the Mr. Jekyll and Dr. Hyde of this phenomenon, and learn how to constructively use each of them in your projects.

[PL] Co jest nie tak z empatią w projektach?

Nagle, empatia (znowu) stała się popularnym tematem. Zwinny PM, analiza biznesowa, Design thinking - wszystkie te dyscypliny krążą wokół „czucia bólu” i „współudziału w korzyściach” klienta. Tylko, czy to jest zawsze dobry kierunek? Co tracimy będąc zbyt empatycznymi? Albo… dlaczego czasami lepiej być odrobinę „socjopatą”? Ta prezentacja zabierze Was w podróż przez różne oblicza empatii. Zobaczycie Mr. Jekyll’a i Dr. Hyde’a tego zjawiska oraz nauczycie się jak konstruktywnie wykorzystać każdego z nich w Waszych projektach.

Coffee Break

KEYNOTE SPEAKER - Bruno Kahne
15:30 - 16:30
What Programme Managers can learn from the Deaf Community to improve their communication [ENG]

What Programme Managers can learn from the Deaf Community to improve their communication

As the corporate world pushes for more performance, pressure and stress increase, and consequently misunderstandings, mistakes, clashes and frustration are on the rise. How can a company produce more and at a better price when the channels of communication are damaged? Communication has become one of the most valuable assets that a person, a team or a company can possess today! Stimulated by their ‘handicap’, Deaf people have over developed specific behaviors which help them to communicate faster than Hearing people, and with much more precision. What are these behaviors which would allow Programme Managers to have a more simple, precise and rapid communication?”

[PL]
Czego Kierownicy Programów mogą się nauczyć od osób głuchych, aby poprawić komunikację?

W dzisiejszym świecie biznes kładzie nacisk na większą efektywność, rośnie presja i stres a także pojawiają niezrozumienia, błędy i frustracja. W jaki sposób firmy mogą produkować więcej za lepszą cenę w sytuacji kiedy komunikacja zawodzi? W dzisiejszych czasach komunikacja stała się najcenniejszych zasobem jaki może posiadać osoba, zespół oraz firma. Osoby głuche opracowały zachowania które pozwalają im się komunikować szybciej i precyzyjniej od osób słyszących. Jakie zachowania osób głuchych pozwolą kierownikom projektów i programów poprawić komunikację aby stała się prostsza i bardziej precyzyjna?

Closure of the first part of the conference
16:30 - 17:00

Discussion panel – New trends in PM
17:00 - 18:30
Wojciech Paździor

Networking moderated
17:00 - 18:30
Michał Kasprzyk

Coffee Break
18:30 - 19:00

Wroclaw’s Project Managers Gala
19:00 - 23:55

Prelegenci / Eksperci

Tegorocznej konferencji
 • Gunther Verheyen
  Gunther Verheyen
  Scrum caretaker, writer, speaker, humaniser
 • Bruno Kahne
  Bruno Kahne
  Trainer, facilitator and consultant
 • Grzegorz Szałajko
  Grzegorz Szałajko
  Doradca strategiczny
 • Paweł Bochnowski
  Paweł Bochnowski
  CC, ALB, P2P, CAPM, ITIL v3.0, ChM:F
 • Wojciech M. Piegza
  Wojciech M. Piegza
  Public Speaking Trainer
 • Jakub Drzazga
  Jakub Drzazga
  Agile Coach
 • Wojciech Paździor
  Wojciech Paździor
  Przedsiębiorca, coach kariery, konsultant
 • dr Wojciech Walczak
  dr Wojciech Walczak
  Business consultant
 • Małgorzata Kusyk
  Małgorzata Kusyk
  AgilePMO Founder/CEO, Partner of Kozminski University, PMP® PRINCE2P®

Srebrny Sponsor IV Konferencji

 
LUXoft
 

Partnerzy

 
One Press
Project Management Group
Project Management Session
Octigo
ARAW
Astaldi S.A.
Mirosław Dąbrowski
Grzegorz Szałajko
Wroclife
Akademia Białego Kruka
MOOQ
Dwór Elizy
Europejska Stolica Kultury 2016
Zespół muzyczny Supersonic
GOVECS GROUP
 

Media

 
4PM
Strefa PMa
Kariera na Obcasach
Strefa PMI
 

Bilety

Nie czekaj, już dziś zapisz się na IV Konferencję Zarządzania Projektami!


Cennik Early Birds

do 21 kwietnia 2017

Podane ceny są cenami BRUTTO wyrażone w polskich złotych (PLN)
(*) Oznacza cenę dla aktywnego członka PMI Poland Chapter

Pakiet Platinum
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji - 19 maja
 • Wybrany warsztat - 18 maja
 • Gala wrocławskich PM'ów

1300/1050*

Rejestracja zakończona
Pakiet Gold
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji - 19 maja
 • Wybrany warsztat - 18 maja

1100/850*

Rejestracja zakończona
Pakiet Silver
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji - 19 maja

450/350*

Rejestracja zakończona

Cennik

od 22 kwietnia 2017

Podane ceny są cenami BRUTTO wyrażone w polskich złotych (PLN)
(*) Oznacza cenę dla aktywnego członka PMI Poland Chapter

Pakiet Platinum
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji - 19 maja
 • Wybrany warsztat - 18 maja
 • Gala wrocławskich PM'ów

1400/1150*

Rejestracja zakończona
Pakiet Gold
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji- 19 maja
 • Wybrany warsztat - 18 maja

1200/950*

Rejestracja zakończona
Pakiet Silver
 • Welcome pack
 • Networking
 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Udział w konferencji- 19 maja

550/450*

Rejestracja zakończona

Tegoroczna edycja za nami - podziel się swoją opinią!

Napisz do nas

Miejsce

Silver Tower Center Wrocław

Lokalizacja

Hotel położony jest w ścisłym centrum miasta naprzeciwko Dworca Głównego. Zapewnia to łatwy dojazd do hotelu i bezproblemową komunikację publiczną z całym miastem. Przy Silver Tower Center znajdują się liczne przystanki tramwajowe i autobusowe. Łatwo dojechać z nich w każde miejsce.

Pieszo z Silver Tower Center dojdziesz do wybranych miejsc w centrum Wrocławia:

 • Dworzec Główny PKP  –  1 min.
 • Dworzec autobusowy –  5 min.
 • Opera Wrocławska – 14 min.
 • Plac Dominikański – 15 min.
 • Muzeum Miejskie Wrocławia (Pałac Królewski) – 18 min.
 • Rynek i Ratusz – 20 min.
 • Uniwersytet Wrocławski – 22 min.
 • Plac Grunwaldzki – 25 min.
 • Ostrów Tumski  – 26 min.
 • Katedra – 30 min.

Parking

Silver Tower Center oferuje 50 płatnych miejsc parkingowych w podziemnym garażu (opłata 6 zł/h). Dworzec Główny PKP pod placem dworcowym do dyspozycji oddaje 180 miejsc (opłata 2 zł/h; doba 40 zł).

IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM

Silver Tower Center Wrocław / Plac Konstytucji 3 Maja nr 3
Mapa

Samochód

Samochodem dojedziesz kieruj się na centrum miasta. Hotel położony jest niedaleko przebiegającej  drogi ekspresowej nr 8 (E67) Warszawa–Praga. Od granicy z Niemcami: jedź autostradą A4 (E40) w kierunku Krakowa. GPS: N 51° 5′ 59.08” E 17° 2′ 25.48”

Rozkłady MPK

Komunikacja miejska

Przystanek: Dworzec Główny PKP

Tramwaje: 0L, 0P, 2, 5, 8, 9, 11, 15, 31PLUS, 32PLUS

Autobusy: K, N, 106,110, 112, 113, 114, 120, 122, 125, 145, 146, 325, 602, 612, 900P, 900L, 910, 240

Linie nocne: 241, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 255, 257, 259

Dworzec PKP

Kolej

Silver Tower Center znajduje się vis a vis Dworca PKP Wrocław Główny. Szczegółowe informacje oraz aktualny rozkład pociągów można znaleźć na stronie PKP.

Lotnisko

Samolot

Port Lotniczy Wrocław  znajduje się 10 km od Silver Tower Center, skąd bezpośrednio dojedziesz autobusem linii 106.

POZNAJ ZESPÓŁ ORGANIZUJĄCY KONFERENCJĘ

Pasjonatów zarządzania projektami

Jedynym sposobem, aby być naprawdę zadowolonym z tego co robimy, jest wiara w to, że nasza praca zmienia świat. Tak rodzi się pasja. A jeśli pasję do Project Managementu połączyć z niepożytą siłą i energią wolontariuszy, wówczas powstają nasze projekty.

Sławek Kortas-min
Sławomir Kortas
Project Manager

Joanna-Jarosz-min
Joanna Jarosz
Participants

Kamila-Czerniak
Kamila Czerniak
WWW, Graphics, IT

Daria Ostrowska
Daria Ostrowska
Marketing

Szymon Gornik
Szymon Górnik
PM konferencji

Aleksander-Lemiec
Aleksander Lemiec
Speakers and sponsors

Anna Małyszek-min
Anna Małyszek
Prelegenci, WWW

Edyta-Samborska-min-570x570
Edyta Samborska
Support

Paweł Panowicz
Paweł Panowicz
Wrocław Projektuje

Pawel Bochnowski
Paweł Bochnowski
Wrocław Projektuje

Tomasz-Borowski-570x570-min
Tomasz Borowski
Sponsorzy

Aneta-Wereszczak-min
Aneta Wereszczak
WWW

Ewa-Serwa
Ewa Serwa
Finanse, Zapisy

Michał-Serwa
Michał Serwa
Sponsorzy

Łukasz Topolinski-min
Łukasz Topiliński
Finanse

Łukasz Paluszkiewicz-min
Łukasz Paluszkiewicz

Małgorzata Szulc-Janek
Małgorzata Szulc-Janek
Finanse

Patrycja Witkowska
Patrycja Witkowska
Logistyka

Marta-Maciaszek
Marta Maciaszek
Speakers

Gunther Verheyen
Scrum caretaker, writer, speaker, humaniser

Gunther Verheyen jest długoletnim praktykiem Scrum (2003). Po zakończeniu kariery konsultanta rozpoczął współpracę z Kenem Schwaberem w 2013 roku w ramach rozwoju profesjonalnej serii Scrum.org jednocześnie będąc odpowiedzialnym za jej działania w Europie. W 2016 Gunther postanowił rozwijąć swoją ścieżkę zawodową jako niezależny praktyk Scrum. Gunther jest autorem książki “Scrum – A Pocket Guide” (dostępna w języku duńskim jako “Scrum Wegwijzer”. Książka pojawi się wkrótce w języku niemieckim jako “Scrum Taschenbuch”).

[ENG]

Gunther is an independent Scrum caretaker; a connector, writer, speaker, humaniser.
Gunther Verheyen is a longtime Scrum practitioner (2003). After a career as a consultant, he partnered with Ken Schwaber in 2013 to shepherd the Professional series of Scrum.org, and lead its European operations. In 2016 Gunther decided to further his path as an independent Scrum
caretaker to think, reflect, train, consult, wonder and wander. Gunther is the author of “Scrum – A Pocket Guide” (available in Dutch as “Scrum Wegwijzer” and soon in German as “Scrum Taschenbuch”).

Bruno Kahne
Trainer, facilitator and consultant

[ENG]

Bruno Kahne has been a trainer, facilitator and consultant in leadership, personal-development, communication and change management for the last 20 years. He has managed projects, talked at conferences and trained in many parts of the world:  Bangladesh, Belgium, Bhutan, Brazil, Brunei, China, Czech Republic, Egypt, France, Germany, India, Italy, Kazakhstan, Laos, Malaysia, Maldives, Nepal, Pakistan, Qatar, Russia, Senegal, Singapore, Spain, Sri Lanka, Sweden, Thailand, UAE, UK and USA, to list only a few. He is today responsible of the strategy of the Airbus Leadership University.

[PL]

Bruno Kahne posiada 20-letnie doświadczenie jako trener, moderator oraz konsultant w obszarach takich jak: przywództwo, rozwój osobisty, komunikacja oraz zarządzanie zmianą. Zarządzał projektami, występował na konferencjach w roli prelegenta, a także prowadził szkolenia m. in. w takich krajach jak: Bangladesz, Belgia, Bhutan, Brazylia, Brunei, Chiny, Czechy, Egipt, Francja, Niemcy, Włochy, Indie, Kazachstan, Laos, Malezja, Malediwy, Nepal, Pakistan, Katar, Rosja, Senegal, Singapur, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, USA.Obecnie odpowiada za strategię Airbus Leadership University.

Grzegorz Szałajko
Doradca strategiczny

Wspiera menedżerów w budowaniu strategii, modeli biznesowych oraz skutecznych środowisk do realizacji przedsięwzięć, doskonalenia metod zarządzania i skutecznego wprowadzania zmian. Jednocześnie wnosi do ich organizacji swoje bogate międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do zarządzania projektami. Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza. Fellow w międzynarodowym think-tanku Systemic Excellence Group.

Wiodący edytor międzynarodowego standardu oceny projektów IPMA Project Excellence Baseline. Jeden z pierwszych członków PMI Poland Chapter oraz współzałożyciel wrocławskiego oddziału PMI, w którym pełnił przez kilka lat funkcję v-ce prezesa d.s. współpracy. Wykłada zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami w programach MBA, Executive MBA oraz na licznych studiach podyplomowych. Ponadto, Grzegorz jest cenionym speakerem zapraszanym do udziału w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach w dziedzinie zarządzania projektami.

Absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada m.in. certyfikaty Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Certified Information Systems Auditor (CISA) oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Specjalizacje:
– programy i projekty strategiczne,
– kluczowe zmiany i transformacje,
– wdrożenia metod zarządzania (w tym budowanie PMO).

 

[ENG]

Expert in project management and effective implementation of organizational strategies Leading editor of the IPMA Project Excellence Baseline international standard International managerial experience in the headquarters of a large corporation 14 years of experience in project management as a PM, sponsor, advisor and trainer 12 years of experience in assessment of large and mega-projects worldwide 7 years of international experience as a strategic advisor, trainer and coach Lecturer at MBA (Franklin University) and Executive MBA (Aalto University) programs Speaker at several national and international project management conferences, seminars and workshops Strategic and project management advisor, focused on supporting managers in building strategies, business models and environments for successful delivery of projects, continuous improvement of management methods and effective change management. Brings international experience and passion for projects to many organizations worldwide. Works for several global corporations and local market leaders in such sectors as IT, telecommunication, BPO, R&D, banking, finance, mining, energy and industrial enterprises. Leading Editor and one of the core architects of the global IPMA standard for project assessment, the IPMA Project Excellence Baseline (IPMA PEB). One of the most experienced Team Lead Assessors in the IPMA International Project Excellence Award. He was a member of the IPMA Awards Management Board (2011-2014) and has significantly contributed to the development of national Project Excellence Awards in Poland and Nepal. He is a honorary member of the Project Management Association of Nepal and winner of the Otto Zieglmeier’s Award for exceptional contribution to project excellence. One of the first 25 members of PMI in Poland and a co-funder of the Wroclaw Branch of the PMI Poland Chapter where he held a position of a vice president. Has a degree in Computer Science from Wroclaw University of Technology, as well as as a degree in Sociology from the University of Wroclaw. He is a holder of the following professional certifications: Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Supervisory Boards Member Candidate for companies with State shareholding, Certified Information Systems Auditor (CISA) and Certified Scrum Master (CSM).

Paweł Bochnowski
CC, ALB, P2P, CAPM, ITIL v3.0, ChM:F

Paweł Bochnowski, (CC, ALB, P2P, CAPM, ITIL v3.0, ChM:F) – kierownik projektów i specjalista z zakresu zarządzania procesami. Obecnie jako Interim Manager pełni rolę Kierownik Działu Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego, kierujący blisko 30-osobowym zespołem specjalistów w jednym z banków detalicznych. W ramach swojej funkcji realizuje szereg projektów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Silnie zaangażowany w rozwój społeczności kierowników projektów – jako dziennikarz współpracował z Magazynem Zarządzanie Projektami, obecnie działa w ramach PMI. Uczestnik licznych szkoleń i najważniejszych konferencji w Polsce jak również za granicą, m.in. EMEA PMI Congress 2015 w Londynie, LIM PMI Congress 2016 w Barcelonie.

Spędził również setki godzin na sali szkoleniowej jak trener specjalizujący się w dawaniu konkretnych narzędzi usprawniających bieżącą pracę PM. Wspiera firmy i organizacje pozarządowe w efektywniejszym prowadzeniu projektów zakończonych sukcesem Nie znosi pustosłowia i owijania tematów w bawełnę. Na swoich szkoleniach za cel stawia sobie przekazanie konkretnych rozwiązań gotowych do wdrożenia w zespołach uczestników.

W wolnych chwilach fan lacrosse i zagorzały kibic aktualnych mistrzów polski Kosynierów Wrocław.

Wojciech M. Piegza
Public Speaking Trainer

Wojciech M. Piegza – Institute of English Philology at the University of Wrocław graduate. He started his professional career while still studying in 2003 in the Netherlands. As a scholarship recipient of the Socrates Comenius 2.2.b program, he worked in sphere of publick speaking for the first time, preparing one of his students for the Junior Speaking Competition. After winning various regional stages, during the National Finals, he was also triumphant.

The acquired knowledge and skills were developed further while working as a teacher of English with courses in business communication, negotiations and soft skills in such companies as Whirlpool, Telekomunikacja Polska S.A., Nokia Siemens and Navi Group. As a lecturer at the University of Wroclaw he would teach “the culture of English-speaking countries”, at the Higher School of Theater he ran his own program devoted to the phonetics and interpretation of text in English, and in the Military Academy of Land Forces prepared cadets and officers for the international exam STANAG 6001. A longtime collaborator of the Medical Academy, University of Life Sciences, Wroclaw University of Technology and the Polish Federation of Shinkyokushin, as an interpreter, teacher, co-organizer of conferences and presenter. Author of numerous scientific publications.

In 2012 he opened his own educational facility: ILTA – Intensive Language Training Academy, where he currently conducts both language training and public speaking workshops.

 

[PL]

Wojciech M. Piegza – glottodydaktyk, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej przy Uniwersytecie Wrocławskim. Karierę zawodową rozpoczął jeszcze na studiach w 2003 roku w Holandii. Jako stypendysta programu Socrates Comenius 2.2.b., po raz pierwszy pracował w sferze wystąpień publicznych, przygotowując jednego ze swych uczniów do konkursu oratorskiego „Junior Speaking Competition”. Po pokonaniu szereguTrener  etapów regionalnych, podczas Krajowego Finału ów podopieczny zajął I miejsce.

Zdobyta wiedza wykorzystywana i pogłębiana była w okresie późniejszym, gdy jako lektor języka angielskiego prowadził kursy z zakresu komunikacji w biznesie, sztuki negocjacji oraz umiejętności miękkich w takich firmach jak :Whirlpool, Telekomunikacja Polska S.A.,  Nokia Siemens oraz Navi Group. Jako wykładowca Uniwersytetu Wrocławkiego uczył “kultury krajów anglojęzycznych”, w Wyższej Szkoły Teatralnej prowadził autorski program poświęcony fonetyce i interpretacji tekstu w języku angielskim, a w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych przygotowywał podchorążych i oficerów do międzynarodowego egzaminu STANAG 6001. Wieloletni współpracownik Akademii Medycznej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocławskiej oraz Federacji Shinkyokushin Polska, w roli tłumacza, nauczyciela, współorganizatora konferencji i konferansjera. Autor licznych publikacji naukowych.

W 2012 otworzył własną placówkę dydaktyczną: ILTA – Intensive Language Training Academy, gdzie obecnie prowadzi szkolenia zarówno językowe jak i treningi z zakresu wystąpień publicznych.  

Jakub Drzazga
Agile Coach

Kuba ma bezcenne doświadczenie w różnych dziedzinach związanych z projektami IT. Swoją karierę zaczynał jako deweloper. Następnie, już jako Scrum Master, wprowadzał Scrum w projektach. Pracował również jako PM w projektach zwinnych, które nie były oparte na podejściu Scrum. Obecnie robi to, co lubi najbardziej – jest konsultantem i trenerem.

W ciągu ostatnich kilku lat pomagał różnorodnym organizacjom, od tych nowopowstających do tych już istniejących, w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. W razie potrzeby przyłącza się do danego projektu i pomaga wyprowadzić go z krytycznej sytuacji. Jeśli decyduje się na pomoc we wdrożeniu Scrum w organizacji, zawsze robi to tylko w celu zapewnienia jak najlepszego projektu oprogramowania jednocześnie mając na uwadze to, że jest to najlepsze rozwiązanie dla już istniejących problemów.

[ENG]

Kuba has invaluable experience in various areas connected with IT projects. He started as a developer. Then, already as a Scrum Master, he introduced Scrum in projects. He also worked as a PM in agile projects which were not based on Scrum. Currently, he does what he enjoys most – he is a consultant and a trainer.

For many years he has been helping various organizations, from start-ups to corporations, to solve various problems. If needed, he joins a project and helps to lead it out of a critical situation. He never goes with cosmetic touch-ups nor follows fads. If he helps to implement Scrum in an organization, he does it only to ensure a better software is designed and that it is the best solution for existing problems.”

Wojciech Paździor
Przedsiębiorca, coach kariery, konsultant

Przedsiębiorca, coach kariery, konsultant.

Klienci zgłaszają się do niego, kiedy chcą dokonać znacznej zmiany. Osoby zmiany ścieżki zawodowej, organizacje zmiany struktury, stylu zarządzania zespołami lub atmosfery i kultury organizacyjnej. Właściciel Active Strategy. Pracował m. in. z: ​Akamai, Allegro, ​EMC, ​GE, HP, Oracle, Samsung, Siemens, Techland, Volkswagen.

dr Wojciech Walczak
Business consultant

Business consultant helping firms improving effectiveness and robustness of own organisations. Specialising in Agile, Systems Thinking and Lean. Providing services in the international arena, mainly British market, but recently also in Poland. Typically engaged to help large companies in programmes critical to the future of the firm and large organisational transformations, e.g. introduction of Agile methods, scaling up Agile, or igniting continuous improvement through Lean and Systems Thinking. Worked for clients in various industries, like finance, telecommunications, automotive, retail, energy or public sector.

Apart from being a consultant and coach, also a trainer (e.g. a licensed Professional Scrum Trainer by Scrum.org).

Małgorzata Kusyk
AgilePMO Founder/CEO, Partner of Kozminski University, PMP® PRINCE2P®

Małgorzata Kusyk, project management expert, AgilePMO Founder/CEO,  Partner of Kozminski University, certified Project Manager PMP® PRINCE2P®, teal leader, mentor, business trainer, MBA lecturer and speaker worldwide.

Małgorzata has 16 years of experience of managing projects and leading multicultural high performance teams in Europe, America and Asia. She has also a few years of experience in implementing project management frameworks, optimizing processes and managing PMO, where she combines Agile with traditional approaches. She is the author of the innovative business solutions and training programmes, including the first Transition Manager Academy. In her free time she writes an inspiring blog and works as a volunteer for Project Management Institute (PMI) – PMI Poland Chapter President in 2014-2016. She is known for her practical solutions based on her experience from global projects across multiply industries. Like Michael Jordan, Małgorzata believes that “Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships”.

Share This

Podziel się nowiną o konferencji PMI PC Wrocław!

Promuj metodyczne zarządzanie projektami w Polsce! :)